Du er her: Forside / Nyheter / Psykiatri / Små nyfødte risikerer psykiske plager

Små nyfødte risikerer psykiske plager

av Øystein Eiring — sist endret 10.07.2008 - 23:41
Barn som fødes korte og lette løper større risiko for angst og depresjon, enn barn med mer normale mål, viser norsk studie. (Øystein Eiring, APA, San Francisco)
Flere spor pekte i samme retning: Mødre som sulter under svangerskapet, får barn med økt risiko for psykose. Komplikasjoner i svangerskapet gir barnet større risiko for angst og depresjon. Også en sammenheng mellom lav fødselsvekt og depressiv lidelse sent i livet, var påvist, men bare for menn. Til nå. Ved hjelp av tall fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, og fra Medisinsk fødselsregister, har norske forskere påvist en tydelig sammenheng: Lav fødselsvekt, og kortvoksthet i forhold til antall uker fra befruktning til fødsel, øker risikoen for angst og depresjon, i voksen alder.


8269 nordmenn mellom 20 og 28 år utgjorde grunnlaget for konklusjonene, som ble presentert ved den amerikanske psykiatrikongressen i San Francisco.


Les mer om kongressen på http://www.psych.org

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill