Du er her: Forside / Nyheter / Psykiatri / Sammenheng mellom søvnvansker og ADHD

Sammenheng mellom søvnvansker og ADHD

av Ingvild Vatten Alsnes — sist endret 12.05.2009 - 23:59
Ungdommer med ADHD kan ha økt risiko for søvnforstyrrelser. Dette er vist i en ny studie i mai-utgaven av tidskriftet Sleep. Søvnplagene er ikke relatert til grad av ADHD, og plagene kan inntreffe i ungdomsårene, samt senere i livet.
Resultatene fra den nye studien viser at ungdommer diagnostisert med ADHD er mer utsatt for søvnlidelser som for eksempel insomnia, mareritt og snorking enn kontrollene. 17 % av barn med ADHD opplevde insomni, mens dette kun utgjorde 7 % av kontrollene. I løpet av en livstid var andelen økt til 20 % hos de med ADHD, mens det utgjorde 10 % av kontrollene. Mareritt var plagsomt for 11 % av barn med ADHD og økte til 23 % i løpet av en livstid, mens tallene for kontrollene utgjorde 5 og 16 %. Psykiatrisk komorbiditet øker risikoen for insomnia og mareritt.


Symptomer og konsekvenser av ADHD og søvnproblemer er ofte overlappende, forteller Dr.med. Susan Shur-Fen Gau ved National Taiwan University. Noen primære søvnforstyrrelser er assosiert med konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet, atferdsvansker og nedsatte akademiske prestasjoner. Disse symptomene kan lett mistolkes som symptomer på ADHD.


Datamaterialet besto av 281 pasienter mellom 10 og 16 år som hadde blitt diagnostisert med ADHD (DSM-IV) ved en gjennomsnittsalder på 6,7 år, og 185 kontroller som ikke hadde ADHD som barn eller ungdom.


Søvnforstyrrelser hos barn med ADHD kan skyldes en rekke faktorer, blant annet internettavhengighet, hyperaktivitet, stimulantia eller andre psykiatriske lidelser.


Les mer:
Medical News Today

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill