Du er her: Forside / Nyheter / Psykiatri / Lungeemboli ved bruk av Zyprexa

Lungeemboli ved bruk av Zyprexa

av Øystein Eiring — sist endret 10.07.2008 - 21:09
En frisk ung mann fikk lungeemboli ti uker etter at han startet med olanzapin, som er virkestoffet i Zyprexa, ifølge en norsk kasuistikk.(Psykiatrinytt.no)
- En 28 år gammel mann ble tatt imot på sykehus på grunn av en psykotisk lidelse. Han ble satt på ti milligram olanzapin, som gradvis ble økt til 30 milligram. Han brukte samtidig tre andre psykofarmaka. Ti uker senere klaget han over smerter under pusting og blodig oppspytt. Spiral-CT viste lungeemboli i venstre nedre lungelapp. Standard antikoagulasjonsbehandling ble startet opp, og pasienten kom seg, forteller overlege Inger Marie Waage ved Sollien nervesanatorium, Haukeland universitetssykehus.


Unikt
Waage er førsteforfatter i en artikkel om hendelsen, som ble publisert i British Medical Journal i desember.
- Bruk av antipsykotika ser ut til å henge sammen med økt risiko for venøs tromboemboli. Flere studier viser dette for klozapin. Så vidt vi vet, er en slik sammenheng ikke tidligere publisert for olanzapin, sier Waage.


-Vær obs!
Hun påpeker at sedasjon såvel som vektøkning kan bidra til en mer sedat livsstil blant pasienter som bruker olanzapin, noe som disponerer for venøse tromber. Den aktuelle pasienten var overvektig, men frisk, og det lyktes ikke å oppspore noen underliggende risikofaktorer.
-Det er imidlertid et åpent spørsmål om olanzapin var årsak til embolien, sier Waage. Hun oppfordrer kolleger til å være oppmerksomme på og rapportere bivirkninger.


Kilde: BMJ. 2003 December 13; 327 (7428): 1384

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill