Du er her: Forside / Nyheter / Psykiatri / Elektroniske røykesluttprogram er effektive

Elektroniske røykesluttprogram er effektive

av Ingvild Vatten Alsnes — sist endret 28.05.2009 - 13:32
Internett og dataprogrammer som hjelper røykere å stumpe sigaretten er vel så effektive som tradisjonelle metoder. Røykesluttratene var omtrent 1,5 ganger større blant de som deltok i en internett- eller databasert intervensjon sammenlignet med kontrollgruppen, viser en meta-analyse publisert i Archives of Internal Medicine 25. mai 2009.
Tradisjonelle røykesluttmetoder inkluderer rådgivning, undervisning, nikotinerstatning som tyggegummi eller plaster, medisinering og telefoniske røykesluttlinjer. Tidligere har studier vist at internett- og databaserte røykesluttprogrammer er effektive, men resultatene har vært inkonsekvente.


I artikkelen tok man for seg 22 studier som til sammen inkluderte 29 549 deltakere. Av disse var 16 050 randomisert til intervensjon, mens 13 499 var randomisert til kontrollgrupper.


Etter 12 måneder oppfølging hadde 9,9 % i intervensjonsgruppene sluttet å røyke, mot 5,7 % i kontrollgruppen. I følge forskerne tilsvarer dette resultatene som rådgivning gir.


Les mer:
MedPageToday

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill