Du er her: Forside / Nyheter / Psykiatri / Dårlig effekt av antidepressiva

Dårlig effekt av antidepressiva

av Ingvild Vatten Alsnes — sist endret 28.05.2009 - 13:24
Kardiovaskulære risikofaktorer kan være forbundet med dårligere respons på antidepressiv behandling. Pasienter med diabetes, dyslipidemi, hypertensjon og fedme har dobbelt så stor risiko for å være behandlingsresistent på antidepressiv medikasjon som befolkningen for øvrig (p<0,05). Mangelen på behandlingseffekt var derimot ikke signifikant større hos røykere.
Studien viste videre at pasienter med komorbide kardiovaskulære risikofaktorer var eldre ved debut av depresjon. Disse funnene kan tyde på at en sunn livsstil kan forhindre eller forbedre utsiktene ved depresjon. Dr. D'Mello ved Michigan State University sier at «dersom kardiovaskulær risiko virkelig er relevant i både patogenesen og fortsettelsen av depresjon i løpet av livet, vil kostholdsveiledning og aerob trening være fundamentale strategier i den primære forebyggelsen av depresjon».


Videre forteller Dr.D’Mello at depresjon i seg selv er en risikofaktor for hjertekarsykdom. Dette medieres gjennom mekanismer som autonom dysfunksjon, frigivelse av proinflammatoriske cytokiner og hyperaktivitet i den hypothalamiske-hypofyse-binyre-aksen. Observasjons- og longitudinelle studier har også linket depresjon til kardiovaskulære risikofaktorer som metabolsk syndrom, diabetes, fedme og hypertensjon. Dermed kan dette være et toveisforhold.


Forskerne så på 187 pasienter som enten var innlagt på sykehus for alvorlig depresjon eller var henvist for ECT (elektrosjokkbehandling) på grunn av manglende effekt av annen behandling.


Les mer:
MedPageToday

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill