Du er her: Forside / Nyheter / Psykiatri

Psykiatri

av admin sist endret 09.06.2008 - 20:44

Lavere selvmordsrisiko hos religiøse

av Ingvild Vatten Alsnes sist endret 01.10.2010 - 14:23

Religiøs tilhørighet kan forhindre selvmordsforsøk, kommer det fram på årsmøtet hos the American Psychiatric Association (APA). Men religiøs tilknytning forhindrer ikke at man tenker på selvmord.

Lavere selvmordsrisiko hos religiøse - Les mer…

Elektroniske røykesluttprogram er effektive

av Ingvild Vatten Alsnes sist endret 28.05.2009 - 13:32

Internett og dataprogrammer som hjelper røykere å stumpe sigaretten er vel så effektive som tradisjonelle metoder. Røykesluttratene var omtrent 1,5 ganger større blant de som deltok i en internett- eller databasert intervensjon sammenlignet med kontrollgruppen, viser en meta-analyse publisert i Archives of Internal Medicine 25. mai 2009.

Elektroniske røykesluttprogram er effektive - Les mer…

Dårlig effekt av antidepressiva

av Ingvild Vatten Alsnes sist endret 28.05.2009 - 13:24

Kardiovaskulære risikofaktorer kan være forbundet med dårligere respons på antidepressiv behandling. Pasienter med diabetes, dyslipidemi, hypertensjon og fedme har dobbelt så stor risiko for å være behandlingsresistent på antidepressiv medikasjon som befolkningen for øvrig (p<0,05). Mangelen på behandlingseffekt var derimot ikke signifikant større hos røykere.

Dårlig effekt av antidepressiva - Les mer…

Sammenheng mellom søvnvansker og ADHD

av Ingvild Vatten Alsnes sist endret 12.05.2009 - 23:59

Ungdommer med ADHD kan ha økt risiko for søvnforstyrrelser. Dette er vist i en ny studie i mai-utgaven av tidskriftet Sleep. Søvnplagene er ikke relatert til grad av ADHD, og plagene kan inntreffe i ungdomsårene, samt senere i livet.

Sammenheng mellom søvnvansker og ADHD - Les mer…

Slutte å røyke? Bruk tyggegummi eller plaster!

av Martine Gaarder sist endret 12.05.2009 - 23:37

Det er vist at det hjelper å bruke nikotinsubstitusjon hvis man ikke greier å kutte ut røyken på egenhånd.

Slutte å røyke? Bruk tyggegummi eller plaster! - Les mer…

Mye TV-titting i tenårene og depresjon som voksen

av Martine Gaarder sist endret 16.02.2009 - 00:35

Høy eksponering av elektroniske medier hos tenåringer, er assosiert med økt risiko for depresjon som voksen. Spesielt gjelder dette yngre menn.

Mye TV-titting i tenårene og depresjon som voksen - Les mer…

Depresjon assosiert med abdominal fedme

av Martine Gaarder sist endret 11.01.2009 - 11:46

Abdominal fedme har tidligere blitt assosiert med hjertesykdom og diabetes, men nå har forskere funnet ut at depresjon også kan være assosiert med denne formen for fedme.

Depresjon assosiert med abdominal fedme - Les mer…

Emosjonelt stress og psykiske lidelser

av Martine Gaarder sist endret 07.01.2009 - 00:45

Barn som har blitt utsatt for tre eller flere stressende livshendelser har høyere risiko for å utvikle depresjon, angst (emosjonell lidelse) eller adferdslidelse. Men det å ha sterke sosiale bånd med et sterkt nettverk av familie og venner er en motvirkende faktor på emosjonell skade.

Emosjonelt stress og psykiske lidelser - Les mer…

EU oppdaterer plan mot narkotikamisbruk

av Martine Gaarder sist endret 16.11.2008 - 15:26

Den europeiske union har oppdatert sin handlingsplan i arbeidet for å redusere narkotikamisbruk. Fokuset i den nye planen er satt på å redusere tilbud og etterspørsel av narkotika. Planen trer i kraft ved nyttår.

EU oppdaterer plan mot narkotikamisbruk - Les mer…

Antipsykotika gir slag

av Ingvild Vatten Alsnes sist endret 29.09.2008 - 22:43

Bruk av antipsykotika øker risikoen for slag. Forskere i London har sett på sammenhengen mellom bruk av typiske og atypiske antipsykotiske midler i pasienter med og uten demens. 6790 pasienter deltok i studien.

Antipsykotika gir slag - Les mer…

Skru på lyset!

av Ingvild Vatten Alsnes sist endret 20.06.2008 - 00:58

Pasienter med demens kan bedre sin døgnrytme og forbedre sine kognitive og fysiske evne på en enkel måte – skru på lyset! Forskere i Amsterdam har funnet at skarpt lys dessuten hjelper demente pasienter mot depresjon.

Skru på lyset! - Les mer…

Nytt behandlingstilbud for rusavhengige

Nytt behandlingstilbud for rusavhengige

av admin sist endret 18.06.2008 - 16:45

Fossanåsen Senter AS er et nytt behandlingstilbud for rusavhengige. De legger spesielt til rette for behandling av pasienter med dobbeltdiagnose, og satser på å være et ressurssenter også for de pårørende. Dermed øker kapasiteten innen behandlingen av en pasientgruppe som staten har pekt ut som et satsningsområde.

Nytt behandlingstilbud for rusavhengige - Les mer…

Depresjonsgen identifisert

av Christine Karlsen sist endret 11.07.2008 - 21:39

Det har lenge vært hevdet at depresjon i mange tilfeller er en arvelig lidelse. Nå legges mer håndfast bevis på bordet. (HealthDay)

Depresjonsgen identifisert - Les mer…

Sammenheng mellom mareritt og selvmordsforsøk

av Christine Karlsen sist endret 11.07.2008 - 21:39

Spørsmål omkring søvnproblematikk hos potensielle selvmordskandidater kan være av stor verdi i den kliniske vurderingen av disse pasientene. Individer som plages med mareritt viser seg nemlig å besitte en fem ganger økt risiko for høy selvmordsfare. (HealthDay)

Sammenheng mellom mareritt og selvmordsforsøk - Les mer…

Schizofreni og hodeskade

av Christine Karlsen sist endret 11.07.2008 - 21:39

Det har tidligere blitt hevdet at hodeskader fører til en økt disposisjon for å rammes av schizofreni. Denne påstanden står nå angivelig for fall. (psychitrysouce)

Schizofreni og hodeskade - Les mer…

Antipsykotika i farlig lys

av Øystein Eiring sist endret 10.07.2008 - 20:56

Det anerkjente tidsskriftet British Medical Journal lister på lederplass opp farer og tankekors som hefter ved bruk av antipsykotiske midler. (Psykiatrinytt.no)

Antipsykotika i farlig lys - Les mer…

Depresjon overses etter slag

av Christine Karlsen sist endret 11.07.2008 - 21:33

Depresjon etter hjerneslag medfører både redusert livskvalitet og økt risiko for død. Til tross for at tilstanden rammer mange, overses den ofte. (MERCK SOURCE)

Depresjon overses etter slag - Les mer…

Rødvin mot Alzheimers sykdom

av Christine Karlsen sist endret 11.07.2008 - 21:33

Et glass eller to rødvin daglig har i en ny studie vist seg å redusere hukommelsestap og død av hjerneceller hos mus med Alzheimers sykdom. (HealthDay)

Rødvin mot Alzheimers sykdom - Les mer…

Kjent gen kobles til schizofreni

av Christine Karlsen sist endret 11.07.2008 - 21:33

Ny forskning viser at et spesifikt immunologisk gen kan skjule mye av svaret på den arvelige komponenten ved den alvorlige psykiske lidelsen schizofreni. (HealthDay)

Kjent gen kobles til schizofreni - Les mer…

Plaster best ved Alzheimer

av Christine Karlsen sist endret 11.07.2008 - 21:33

Medikamentadministrasjon ved hjelp av plaster gir mindre bivirkninger enn legemidler gitt i kapselform, skal vi tro en ny studie fra Karolinska institutet. (Dagens Medicin.se)

Plaster best ved Alzheimer - Les mer…

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill