Du er her: Forside / Nyheter / Pediatri / Overvektige barn har større risiko for astma

Overvektige barn har større risiko for astma

av Idun Alma Torvik Ramsdal — sist endret 19.04.2009 - 23:31
Fedme i barndommen er knytt til astma og atopi. Astma hos overvektige barn er også vanskelegare å kontrollere enn astma hos normalvektige barn.
Nivå av immunoglobulin E-nivå aukar lineært med vekt. På grunn av dette har barn med fedme auka risiko for atopi. I studien rapporterte barn med fedme i større grad at dei hadde astma enn normalvektige barn (odds ratio 1,68, 95 % konfidensintervall 1,33-2,12). Studien er basert på data frå 1999 til 2006, og undersøker samanhengen mellom fedme, astma og allergi hos barn mellom 2 og 19 år.


Assosiasjonen var større blant barn utan atopi enn blant barn med minst eitt positivt spesifikt IgE-resultat. IgE-nivåa auka med BMI (body mass index) i eit signifikant dose-responsforhold, og oddsen for å ha minst eit positivt spesifikk IgE-resultat var auka blant barn med fedme samanlikna med normalvektige barn.


Fedme kan vere ein faktor som bidreg både til auka prevalens av allergisk sjukdom og astma hos barn, og kan involvere ein inflammatorisk mekanisme. C-reaktivt protein (CRP)-nivå er assosiert med både atopi og astma. Det er vanskeleg å skilje om det er ein inflammatorisk prosess forårsaka av fedme, eller om det er på grunn av lågare treningsnivå, eller andre faktorar.


Overvekt gjer også at astmaen blir vanskelegare å kontrollere. Barn med fedme reagerer ikkje på same måte som normalvektige barn på dei same medikamenta. Dei må ofte ha nærare oppfølging enn normalvektige barn.


Les meir:
Medscape

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill