Du er her: Forside / Nyheter / Ortopedi / RA vanskeligere å behandle hos kvinner

RA vanskeligere å behandle hos kvinner

av Christine Karlsen — sist endret 10.07.2008 - 12:40
Reumatoid artritt hos kvinner viser seg i en ny svensk studie å være langt vanskeligere å behandle enn hos menn. (MedicineNet.com)
Studien, som finnes publisert online i Annals of the Rheumatic Diseases, viser at kvinnelige RA-pasienter i langt mindre grad enn menn opplever sykdomsremisjon.


Forskerne inkluderte 700 voksne individer som hadde hatt RA i omlag et halvår ved studiens start. Snittalder var 58 år, og totredjedeler av studiepopulasjonen var kvinner. Kjønnene var initialt cirka likt angrepet av RA.


Etter to år var sykdommen i remisjon hos 40 % av pasientene, deriblant 48 % av mennene og 32 % av kvinnene. Etter fem år var sykdommen i tilbakegang hos 52 % av mennene og 31 % av kvinnene – noe som totalt utgjorde 38.5 % av pasientene. Kun 20 % var i remisjon ved både to og fem år, og blant disse var mennene overrepresentert i forhold til kvinnene.


Les mer:
MedicineNet.com

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill