Du er her: Forside / Nyheter / Ortopedi / Hoftebeskyttere reduserer frakturfare

Hoftebeskyttere reduserer frakturfare

av Greger Lønne sist endret 10.07.2008 - 12:51
Hoftebeskyttere reduserer antall frakturer når den brukes i institusjon, viser en canadisk meta-analyse. Studien viser videre at tiltak for å redusere antall fall virker også, men bare på antall fall, ikke på antall frakturer.
For eldre mennesker kan et fall bli fatalt. 70% av alle fall med dødlig utgang skjer blant mennesker over 75 år. 1% av fallene blant eldre over 65 år ender med lårhalsbrudd og 95% av alle skader skjer pga fall.


Det er satt i gang flere tiltak mot fall og konsekvenser av fall for eldre bosatt i institusjoner. Hoftebeskyttere skal forhindre at eldre som faller pådrar seg lårhalsbrudd. Denne meta-analysen viser at visse tiltak kan virke mot fall, men ikke nødvendigvis reduserer antall fakturer. Imidlertid viser den at hoftebeskyttere (Hip Protectors) kan beskytte mot lårhalsbrudd når man først faller. Andre tiltak, som å fjerne fysiske hindringer, viste ingen signifikant effekt.


Denne meta-analysen er publisert i Geriatrics & Aging Volume 10, Number 2 og er gjengitt i MedScape Orthopedics.


Les mer:
Geriatrics & Aging Volume 10, Number 2
MedScape Orthopedics

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill