Du er her: Forside / Nyheter / Ortopedi / Doktorgradsarbeid om seneavrivning i skulderen

Doktorgradsarbeid om seneavrivning i skulderen

av lfas2 sist endret 18.12.2010 - 11:44
I sitt doktorgradsarbeid har ortoped og forsker Stefan Moosmayer vist at seneavrivning i skulderen kan påvises med ultralyd, sammensying av senen gir bedre resultat enn fysioterapi, og noen seneavrivninger gir ingen plager.

Skuldersmerter er et økende problem i dagens samfunn. Arbeidsstillinger med langvarig, ensidig skulderbelastning, og et ønske om høy aktivitet hos mange eldre, kan ha bidratt til dette. Ofte foreligger det en avrivning i skulderens senemansjett. Mansjetten består av muskler og sener som ligger som en krave rund skulderleddet. Senene er utsatt for en naturlig aldringsprosess og kan ryke uten at pasienten skader seg.

Magnettomografi er i dag mest vanlig i utredningen av seneavrivning i skulderen, men er kostbart og krever viderehenvisning til røntgenavdeling med påfølgende ventetid. Ultralyd er en enkel og rask metode som kan være et alternativ. I avhandlingen Rotator cuff tears – Diagnosis, treatment and symptomatic status viste Moosmayer og medarbeidere at seneavrivning kan påvises med høy grad av nøyaktighet med ultralyd. Ultralyd kan utføres av ortoped som del av den polikliniske undersøkelsen.

Behandling av seneavrivning i skulderen skjer ofte enten hos fysioterapeut eller kirurgisk med sammensying av senen. Moosmayer og hans medarbeidere behandlet en pasientgruppe med fysioterapi, en annen med operasjon. Sammenligning av resultatene etter ett år viste bedret skulderfunksjon i begge grupper, men på en skala fra 0 til 100 var resultatene etter kirurgi 13 poeng bedre.

Noen personer har seneskader i skulderen, men ingen plager. Moosmayer og medarbeidere undersøkte 420 skulderfriske fra 50 til 79 år med ultralyd. De fant skader uten plager hos 7,6 %. Forekomsten økte med alderen. Sammenligning av skader uten plager med skader med plager, viste at personene med plager hadde større avrivninger og mansjettens muskulatur var dårligere.

 

Last ned  avhandlingen (minus artikler) i PDF format HER

 

Artikler som inngår i arbeidet:

I. Moosmayer S, Smith HJ: Diagnostic ultrasound of the shoulder – a method for experts only? Acta Orthop 2005;76:503-508.

II. Moosmayer S, Heir S, Smith HJ: Ultrasonography of the rotator cuff in painful shoulders performed without knowledge of clinical information – Results from 58 ultrasound examinations with surgical correlation. J Clin Ultrasound 2007;35:20-6.

III. Moosmayer S, Lund G, Seljom U, Svege I, Hennig G, Tariq R, Smith HJ. Comparison between surgery and physiotherapy in the treatment of small and medium-sized tears of the rotator cuff. A randomised controlled study of 103 patients with one year follow-up. J Bone Joint Surg Br 2010;92:83-91.

IV. Moosmayer S, Smith HJ, Tariq R, Larmo A: Prevalence and characteristics of asymptomatic tears of the rotator cuff: An ultrasonographic and clinical study. J Bone Joint Surg Br 2009;91:196-200.

V. Moosmayer S, Stiris M, Tariq R, Smith HJ. MRI of symptomatic and asymptomatic full-thickness rotator cuff tears: A comparison of findings in 100 subjects. Acta Orthop 2010;81:361-6.

 

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill