Du er her: Forside / Nyheter / Ortopedi / Antidepressiva øker risikoen for hofte- og lårbrudd

Antidepressiva øker risikoen for hofte- og lårbrudd

av Ingvild Vatten Alsnes — sist endret 21.03.2009 - 22:22
Antidepressiva er svært utbredt, men har alvorlige bivirkninger. Både selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) og trisykliske antridepressiva (TCA) øker risikoen for hofte- og femurfrakturer.
6763 pasienter med hofte- eller femurfraktur ble inkludert i denne case-control studien, og for hvert kasus inkluderte man fire kontroller (n=26 341) som ble matchet på alder, kjønn og geografisk lokalisasjon.


Man fant at risikoen for hofte- og femurfraktur økes ved bruk av antidepressiva. Odds ratio for SSRI-brukere ble beregnet til 2,35 (konfidensintervall 1,94-2,84) og for TCA-brukere 1,76 (konfidensintervall 1,45-2,15).


Den økte risikoen for hofte- og lårbrudd er relatert til tid og er avhengig av grad av serotonin transport inhibisjon.


Den økte risikoen for fraktur gikk raskt ned etter seponering av medikamentene.


Før man foreskriver antidepressiva bør man vurdere den risikoen man utsetter pasienten for, melder forskerne.


Les mer:
Osteoporosis International

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill