Du er her: Forside / Nyheter / Ortopedi / Acetylsalisylsyre mot osteoporose

Acetylsalisylsyre mot osteoporose

av Ingeborg Henriksen — sist endret 14.07.2008 - 10:01
En forskningsgruppe ved University of Southern California i USA, har vist at Acetylsalisylsyre (ASA) skal ha effekt mot osteoporose. Studien er utført på mus, men dosene ASA gitt er omregnet til doser gitt i humanmedisinske sammenhenger. Resultatet av denne studien gir håp om flere behandlingsalternativer for beinskjørhet.
Som forskningsgruppen forklarer, skyldes osteoporose en ubalanse mellom beinresorpsjon og nydannelse av bein, og det er ganske vanlig både hos kvinner og menn. I USA anslår man at en av to kvinner og en av fire menn over 50 år vil rammes av sykdommen. Behandlingsalternativene er foreløpig ikke så mange, men forskningsgruppen i California har nå kommet frem til ASA kan være et nytt alternativt medikament.


Forskningsgruppen har forsøkt å fremkalle osteoporose hos forsøksmus, for så å gi dem ASA i små doser som, omregnet etter størrelse, tilsvarer mengder gitt til mennesker i andre sammenhenger. De har klart å vise at osteoporose hos forsøksdyrene går tilbake når de tilføres ASA i slik doser. Årsakene til at ASA har effekt på osteoporose, skal i følge forskningsgruppen være flere. Først og fremst hindrer det uhensiktsmessig beinresorpsjon og det bidrar til en redusert celledød av beindannende stamceller. Dermed normaliseres balansen mellom osteoklast- og osteoblastaktiviteten. Man har også vist at ASA bidrar til å øke mineraltettheten i beinet, men mekanismene for dette er ennå ikke helt klarlagt.


Forskerne understreker at studien bare er gjort på mus, men mener resultatene er svært oppsiktsvekkende, og håper det kan brukes i videre forskning på behandling av osteoporose.


Les mer:
Medical News Today

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill