Du er her: Forside / Nyheter / Onkologi / Varme gullkuler dreper kreftceller

Varme gullkuler dreper kreftceller

av Greger Lønne sist endret 09.07.2008 - 01:01
Målsøkende mikropartikler dekket med gull kan bli et av fremtidens viktigste våpen mot kreft. Lovende forsøk viser at teknikken kan være svært effektiv. Og helt ufarlig.
Nano-teknologi blir betegnet som fremtidens ingeniørkunst. Få nanometer store partikler dekket med gull blir utstyrt med tumorantistoffer og injisert inn i levende mus, som på forhånd har fått implantert en kreftsvulst. Partiklene hekter seg på kreftcellene og utsettes for infrarødt lys. Både partiklene og lyset er ufarlige for de friske cellene, men gullet fanger opp lyset og gjør det om til varme. Kreftcellene blir dermed varmet opp til omtrent 55 grader og dør. Friske celler blir spart. Musene i forsøket ble undersøkt etter 5 måneder. Alle var i live. Ingen hadde residiv.


Forskerne ved Rice University i Texas, USA, som utførte forsøket, går om kort tid i gang med et klinisk forsøk på pasienter med langtkommet og uhelbredlig lungecanser, mesotheliom. Selv om målrettede molekyler som identifiserer tumorceller ikke er noe nytt, er det første gangen prinsippet med oppvarming av kreftceller brukes på denne måten.


Jennifer West, som ledet studien, sier til New Scientist at metoden er lovende fordi den kan rettes mot svulster som er så små at de ennå ikke er oppdaget. Kanskje kan man i fremtiden gi dette til risikopasienter slik at sykdommen kan stanses på et så tidlig stadium at den ellers ikke ville bli oppdaget.


Les mer:
Proceedings of the National Academy of Sciences (vol 100, page 13549)
New Scientist

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill