Du er her: Forside / Nyheter / Onkologi / Urintest for å avsløre lungekreft?

Urintest for å avsløre lungekreft?

av Idun Alma Torvik Ramsdal — sist endret 28.05.2009 - 13:11
Røyking er den største risikofaktoren for lungekreft. Likevel er det slett ikkje alle røykjarar som får lungekreft. No er forskarar eit steg nærare mot å utvikle ein urintest som kan identifisere røykjarar med høg risiko for å utvikle sjukdommen.
Røykarar har 10 til 30 gongar større risiko for å utvikle lungekreft enn menneske som ikkje røykjer. I USA er om lag 90 % av mennene som døyr av lungekreft røykjarar, og 80 % av kvinnene. Vi veit at dess meir ein røykjer, dess større er risikoen for å få lungekreft, men det er berre ein av ti storrøykjarar som utviklar lungekreft. Det er ingen måte å forutsjå kven som vil komme til å utvikle sjukdommen. Forskarar håpar no at ei urinprøve kan hjelpe til med dette. Sjølv om det framleis kan ta fleire år før denne testen vert fullt utvikla, er håpet å identifisere menneske med høg risiko når det framleis er tid til å forhindre eller behandle kreften.


Data frå to studiar, ein som omfatta 18 000 menn, og ein som omfatta 63 257 menn og kvinner, vart brukt som utgangspunkt for å utvikle testen. Blod- og urinprøver frå deltakarane og svar på spørsmål om røykjevanane deira vart undersøkte. For vidare analysar tok forskarane utgangspunkt i 245 røykjarar med lungekreft og 245 røykjarar som ikkje utvikla lungekreft. Forskarane har sett på ulike kjende karsinogen i sigarettar, og målt nivåa av dei i urin. Desse var assosiert med risikoen for å utvikle lungekreft, sjølv når tal på sigarettar, kor mange år deltakarane hadde røykt, og andre risikofaktorar vart tekne med i vurderinga. Målet er å utvikle ein risikomodell som inkluderer ulike biomarkørar i tillegg til røykjeanamnese, slik at ein på best mogeleg måte kan identifisere røykjarar som vil komme til å utvikle lungekreft.


Les meir:
Medscape

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill