Du er her: Forside / Nyheter / Onkologi / Tumorvekst av medikamenter

Tumorvekst av medikamenter

av Ingvild Vatten Alsnes — sist endret 19.04.2009 - 23:32
En type angiogeneseinhibitor som brukes i kreftbehandling er nå vist å kunne øke tumorvekst dersom man gir den i små doser. Dette er vist av britiske forskere i en studie publisert i marsnummeret av Nature Medicine.
Angiogeneseinhibitorer er designet for å hemme tumorvekst ved å kutte av blodforsyningen. De har en kompleks virkningsmekanisme ved at de endrer signalene som sendes mellom molekylene som kontrollerer cellens oppførsel. Cilengitide er navnet på angiogeneseinhibitoren man fokuserte på i den aktuelle studien. Denne typen angiogeneseinhibitor er fortsatt på forsøksstadiet og er foreløpig ikke lisensiert for bruk på pasienter. Medikamentet angriper integriner, cellereseptorer som hjelper til med å regulere hvordan cellene sitter inntil hverandre, samt cellematrix. Dessuten har medikamentet en betydning for signaler som passerer mellom cellene og kan regulere prosesser som vekst, sårtilheling og immunologiske funksjoner.


Denne typen angiogeneseinhibitor ble vist å kunne fremme cellevekst og blodkarsdannelse i stedet for å blokkere nettopp disse oppgavene. Dette skyldes at Cilengitide kan forandre måten integriner og VEGF (vascular endothelial growth factor) reseptorer beveger seg inne i blodkaret. VEGF er et protein som stimulerer til vekst av blodkar.


Forskerne mener dette kan være en egenskap ved medikamentgruppen som tidligere ikke har vært kjent. Videre kan dette belyse hvorfor ikke alle pasienter har fått gode resultater ved bruk av denne typen behandling. I mars 2009 ble det også i tidsskriftet Cancer Cell publisert en artikkel hvor man viser at sunitinib (Sutent), en annen angiogeneseinhibitor, noen ganger kan fremme tumorvekst i stedet for å stanse den.


Denne kunnskapen kan brukes i den videre utviklingen av medikamentet mener forskerne.


Les mer:
Medical News Today

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill