Du er her: Forside / Nyheter / Onkologi / Riktig behandling av brystkreft minsker residivfaren

Riktig behandling av brystkreft minsker residivfaren

av Ingeborg Henriksen — sist endret 12.05.2009 - 23:53
Brystkreft er en av de hyppigste kreftformene hos kvinner. En studie som nylig ble publisert i tidsskriftet International Journal of Radiation Oncology Biology Physics, viser at brystkreftpasienter under 35 år har høyere risiko for å få tilbakefall av sykdommen sammenlignet med eldre kvinner i samme sykdomsstadium, og at type behandling er avgjørende for risikoen for tilbakefall.
Når brystkreft oppstår hos yngre kvinner, er denne sykdommen ofte mer biologisk aggressiv enn hos eldre kvinner, og unge brystkreftpasienter har stor risiko for lokoregionalt residiv av sin sykdom. Forskere ved universitetet i Texas har sett nærmere på hvilken type behandling av tidlige stadier av brystkreft som er mest gunstig for yngre kvinner med tanke på å unngå residiv. De har sammenlignet brystbevarende kirurgi, mastektomi og mastektomi i kombinasjon med adjuvant strålebehandling.


Totalt 652 unge kvinner med brystkreft ble fulgt i perioden 1973-2006. Av disse fikk 197 kvinner brystbevarende kirurgi, 237 ble mastektomert, mens 234 pasienter fikk adjuvant strålebehandling og mastektomi i kombinasjon. Forskerne fant at residivrisikoen er betydelig påvirket av type behandling. For pasienter i stadium I, fant de at med brystbevarende kirurgi og mastektomi alene oppnådde man like god sykdomskontroll, men at om man la til kjemoterapi til begge disse behandlingsmodalitetene, ble sykdomskontrollen enda bedre. Når det kom til pasienter i stadium II, oppnådde man best sykdomskontroll blant de pasientene som ble mastektomert og fikk adjuvant strålebehandling.


Les mer:
Medical News Today

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill