Du er her: Forside / Nyheter / Onkologi / NSAIDs mot brystkreft

NSAIDs mot brystkreft

av Ingvild Vatten Alsnes — sist endret 28.05.2009 - 13:16
Ikke-steroide anti-inflammatoriske medikamenter (NSAIDs) hemmer cyclooxygenase (COX) og reduserer dermed prostaglandinsyntesen. Ved brystkreft ser man abnormale verdier av oppregulert COX og prostaglandiner. Derfor tenker man seg at NSAIDs kan ha en rolle i behandling og forebygging av brystkreft.
Case-control studier og kohortstudier indikerer en moderat reduksjon i risikoen for å utvikle brystkreft blant kvinner som bruker NSAIDs, særlig aspirin. Muligens ser man en reduksjon i østrogenreseptorpositive tumorer hos aspirin-brukerne, men resultatene på dette området er heterogene. Det er ikke mulig å estimere dose-respons effekt.


Hos pasienter med brystkreft økte bruken av aspirin nivåene av NO i serum, samt mispin. Begge disse stoffene hemmer vekst av brystkreftceller in vitro. Det er vist at mortaliteten er redusert blant de som har brukt NSAIDs etter at de ble diagnostisert med brystkreft.


NSAIDs kan muligens redusere risikoen for brystkreft med 20 %, men det optimale medikamentet, dosen og tidsaspektet er usikkert. NSAIDs har muligens en rolle kombinert med endokrine behandlingsmodaliteter i en adjuvant eller palliativ behandlingssetting.


Les mer:
The International Journal of Clinical Practice

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill