Du er her: Forside / Nyheter / Onkologi / Mammografi

Mammografi

av Greger Lønne sist endret 09.07.2008 - 01:02
Etter at norske og svenske kvinner begynte med mammografiscreening, økte antall nyoppdagede tilfeller av invasiv brystkreft betydelig. En tredel er sannsynligvis overdiagnosisert, ifølge en norsk artikkel i British Journal of Medicine.
Kvinner mellom 50 og 69 år får tilbud om mammografi i et nasjonalt screeningprogram. Det har de fått siden 1996 i Norge og 1986 i Sverige. Målet er å oppdage svulsten tidlig før den sprer seg.


Etter at dette startet har insidensen av invasiv brystkreft i denne aldersgruppen økt med over 50% i Norge, viser dr.med. Per Henrik Zahl, seniorstatistiker ved folkehelseinstituttet, og medarbeidere i en nylig publisert artikkel i BJM. En tilsvarende økning, 45 prosent, har man også sett i Sverige. Antall nyoppdagede krefttilfeller hos kvinner over 69 år skulle i teorien gå ned som en følge av dette. Det gjør det ikke. Åraken mener de er at screeningprogrammet oppdager mange tilfeller av brystkreft som ellers ikke ville bli oppdaget i løpet av kvinnens levetid.


Forskerne konkluderer med at en tredel av nyoppdagede tilfeller av invasiv brystkreft blant kvinner 50-69 år, er som følge av overdiagnosisering, noe man bør ha med i evalueringen av mammografi som nasjonalt screeningprogram.


Les mer:
British Journal of Medicine:
Doctor´s Guide:
Nasjonalt folkehelseinstitutt: Mammografi og mammografiprogrammet

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill