Du er her: Forside / Nyheter / Onkologi / Grønn te hemmer effekten av cytostatika

Grønn te hemmer effekten av cytostatika

av Ingeborg Henriksen — sist endret 21.03.2009 - 22:12
Grønn te er kjent for å ha mange helsefremmende effekter. Nå mener imidlertid noen forskere ved University of Southern California å kunne bevise at grønn te hemmer et cytostatika brukt for å behandle enkelte typer myelom og lymfom. Studien vil bli publisert i tidsskriftet Blood.
Grønn te, urter og andre helsekostprodukter brukes av mange kreftpasienter for å lindre bivirkninger av cellegift og annen kreftbehandling, til tross for at effekten av dette er dårlig dokumentert.


Forskere ved University of Southern California har nå studert nærmere hvordan grønn te påvirker effekten av medikamentet Velcade (virkestoff bortezomib). Dette medikamentet brukes for å behandle pasienter med myelomatose og pasienter med Mantelcellelymfom. Mange pasienter som bruker grønn te i kombinasjon med dette medikamentet har lite bivirkninger og føler seg i fin form, forskerne regnet derfor med å finne at disse to ville potensere hverandre og representere en svært effektiv kreftbehandling. Studien gikk ut på å tilføre ekstrakt fra grønn te til mus som hadde fått påført kreftsykdom.


Resultatet av studien var overraskende. Forskerne fant at særlig et molekyl i grønn te klarte å binde seg til virkestoffet i Velcade så medikamentet mistet sin effekt fullstendig, i det at det ikke lenger hadde mulighet til å binde seg til sitt intracellulære mål i tumorcellene og utøve sin cytostatiske effekt. Studien er bare utført på forsøksdyr, og forskerne mener det er uetisk å utføre samme studie på mennesker. De mener imidlertid at resultatene kan overføres til mennesker, og mener det er viktig å informere om at pasienter som bruker dette medikamentet så absolutt bør unngå grønn te og alle dens virkestoffer som selges i helsekostbutikker. Dette fordi inntak av grønn te sammen med Velcade vil hindre effekten av legemiddelet, og dermed vil ikke pasientene bli bedre av sin kreftsykdom.


Når grønn te bindes til virkestoffet i Velcade og hindrer effekten av medikamentet, blir hele medikamentet uten effekt. Dermed vil heller ikke pasientene oppleve bivirkningene, noe forskerne mener er forklaringen på at pasienter som har brukt grønn te i kombinasjon med Velcade har følt seg i fin form og ikke vært plaget med bivirkninger.


Les mer:
Medical News Today
hematologylibrary.org

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill