Du er her: Forside / Nyheter / Onkologi / Bivirkninger av prostatakreftbehandling

Bivirkninger av prostatakreftbehandling

av Ingvild Vatten Alsnes — sist endret 12.05.2009 - 23:26
Pasienter med prostatakreft kan få behandling som senker testosteronnivåene. Dette øker sjansen for å få beinbrudd og hjerterelaterte bivirkninger.
Disse alvorlige konsekvensene kan man gjøre noe med ved å gi forebyggende behandling.


I tillegg til økt risiko for beinbrudd og hjerterelaterte bivirkninger kan androgen deprivation therapy (ADT) føre til seksuell dysfunksjon, periodontal sykdom og humørsvingninger.


Til tross for at beinbrudd og hjertekomplikasjoner er alvorlige bivirkninger ved ADT er den faktiske risikoen for å utvikle dette ukjent. I en studie utført ved the University of Texas Health Science Center analyserte man litteraturen på dette feltet publisert i perioden 1996-2008. 14 artikler ble inkludert. Reviewen viste at den absolutte risikoen for å få beinbrudd var 23 % høyere hos de som fikk ADT sammenlignet med andre prostatakreftpasienter. Likevel er risikoen for å få frakturer hos ADT-pasienter bare 7,2 per 100 personår. Faren for å dø av hjerteproblematikk var 17 % høyere hos ADT-gruppen enn de øvrige prostatakreftpasientene. Baseline-risiko er likevel lav, og man antar at det utgjør 1-2 dødsfall per 1000 blant ADT-gruppen. To store studier dokumenterte også signifikant økning i risikoen for å utvikle diabetes assosiert til behandlingen.


Forfatterne skriver at selv om den absolutte risikoen for å utvikle beinbrudd og hjertekomplikasjoner er lav kan man ytterligere redusere risikoen ved å gi forebyggende behandling.


Les mer:
Medical News Today

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill