Du er her: Forside / Nyheter / Nevrologi / Sol i barndommen kan redusere risiko for MS

Sol i barndommen kan redusere risiko for MS

av Martine Gaarder — sist endret 14.07.2008 - 09:56
En ny studie på eneggede tvillinger foreslår at soleksponering i barndommen kan redusere risiko for multippel sklerose (MS) med bortimot 60 %.
Studier ved Kerk School of Medicine ved University of Southern California i Los Angeles, sammenlignet soleksponeringsnivå hos 79 par med identiske tvillinger der bare den ene hadde MS. De fant ut at den tvillingen som hadde sykdommen rapporterte en barndom med mindre soleksponering enn tvillingen uten MS.


”Soleksponering ser ut til å ha en beskyttende effekt mot MS. Dette kan skje via flere mekanismer; direkte via cellulære immunresponser eller indirekte via å produsere den immunoaktive vitamin D” sier Thomas Mack fra The American Academy of Neurology. Dette støtter resultatene i studien fra Kerk School of Medicine.


Data til studien ble tatt fra The International Twin Study, en stor registrering av amerikanske tvillinger diagnostisert med kroniske sykdommer, inkludert MS. Tvillingene svarte på spørsmål om mulige etiologiske faktorer, for eksempel hvor mange aktiviteter som foregikk i solen som de deltok i som barn, hvem som var mest ute på varme dager, og hvem som sol solte seg mest.


De fant ut at den affiserte tvillingen totalt sett hadde vært utsatt for mindre soleksponering enn den friske tvillingen. Forfatteren rapporterte at de ikke kunne finne noen faktor som kunne motsi de observerte, beskyttende effektene av soleksponering. Samme resultat er rapportert i andre studier.


”Våre funn påpeker viktigheten av soleksponering hos personer med arvelig risiko for MS. Det bør også forskes mer på hvordan sol reduserer MS risikoen for å prøve i finne årsaken til MS” konkluderer Dr. Mack.


Les mer:
Medscape

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill