Du er her: Forside / Nyheter / Nevrologi / Østrogensvingninger trigger migrene

Østrogensvingninger trigger migrene

av Christine Karlsen — sist endret 08.07.2008 - 22:30
Det har lenge vært hevdet at menstruasjons- og migrenesyklusen henger i hop, og dette bekreftes nå av en ny rapport publisert i Neurology. Rapporten gir samtidig håp om profylaktisk behandling til de mange kvinner som lider av menstruasjonsrelatert migrene. (MERCK SOURCE)
Forskerne ved City of London Migraine Clinic, inkluderte 38 kvinner med menstruasjonsrelatert migrene og regelmessige menssykluser, i sin studie. Snittalderen i populasjonen var 43 år. Deltakerne førte daglig en migrene-dagbok, og i løpet av en tremånedersperiode avla de også urinprøve hver dag.


I løpet av tre menssykluser, viste det seg at migrenepresentasjonen var på topp de to første dagene med blødning – korrelert med drop i østrogennivå. Migreneforekomsten ble så redusert i takt med økende østrogenkonsentrasjoner.


I neste studiesteg, mottok de samme kvinnene østrogengel eller placebo hver dag fra og med ti dager etter første dag av eggløsningen, og til og med dag to med menstruasjonsblødning. Denne behandlingen ble gitt i seks påfølgende menssykluser.


Østrogengel viste seg å være assosiert med en 22 % reduksjon i antall migrene-dager, i tillegg til at migreneanfallene var mindre intense og sjeldnere forårsaket kvalme. Det ble også registrert en 40 % økning i migrenepresentasjonen fem dager etter endt behandling, som uttrykk for forsinket østrogen-tilbakegang.


Kilde: MERCK SOURCE

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill