Du er her: Forside / Nyheter / Nevrologi / Migrene og auka risiko for slag under svangerskapet

Migrene og auka risiko for slag under svangerskapet

av Idun Alma Torvik Ramsdal — sist endret 19.04.2009 - 23:25
Kvinner med aktiv migrene har auka risiko for å få hjerneslag og andre vaskulære tilstandar under svangerskapet. Dette viser ein ny stor studie frå USA.
Målet med denne studien var å finne samanhengen mellom migrene og kardiovaskulære tilstandar under svangerskapet. Tilstandane assosiert med aktiv eller forverra migrene peripartum er dårleg forstått. Forskarane fann ut at migrene var assosiert med ein 17 gongar større risiko for graviditetsrelatert hjerneslag, og ein 4 gongar større risiko for hjarteinfarkt. Dei med migrene hadde også auka risiko for diabetes, lungeemboli/djup venetrombose og preeklampsi/hypertensjon i svangerskapet. Ikkje-vaskulære tilstandar som pneumoni og infeksjonar postpartum var ikkje assosiert med migrene.


I denne studien vart diagnosar ved utskriving av gravide kvinner nytta som utgangspunkt. Dei primære endepunkta var diagnosane migrene, slag og andre vaskulære sjukdommar. Av utvalet i studien var det 185 migrenediagnosar per 100 000 fødslar. Ut ifrå denne studien veit vi ikkje om det var migrenen eller dei vaskulære tilstandane som kom først. For å få klarlagd dette, er det nødvendig å gjere prospektive studiar.


I ein review-studie frå tidlegare har det komme fram at migrene med aura og bruk av oral prevensjon aukar risikoen for slag assosiert med migrene endå meir. Alder modifiserer ikkje denne assosiasjonen.


Les meir:
Medscape

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill