Du er her: Forside / Nyheter / Nevrologi / Medisinske mirakler: En happy ending

Medisinske mirakler: En happy ending

av Ingvild Vatten Alsnes — sist endret 10.07.2009 - 00:10
Etter innsettelse av hofteprotese ble Solomon 'Sol' Berkman stadig dårligere. Den 70 år gamle pensjonerte romfartsingeniøren begynte å glemme og var ikke i stand til å løse sine daglige kryssord. Han ble stille i sosiale sammenkomster, utviklet urininkontinens og falltendens. Til tider ble oppførselen hans beskrevet som bisarr, og en gang sovnet han i dusjen, hvor hans kone fant ham en time senere.
Han ble tilsett av flere leger som alle kunne enes om at han ble både mentalt og fysisk dårligere. De hadde derimot ulike hypoteser om årsaken. En mistenkte Parkinsons sykdom, mens en annen mente dette var tidlige tegn på demens eller Alzheimers. En tredje oppfatning var at dette var sekundært til kirurgien han hadde gjennomgått.


I dag har ikke Sol noen av de problemene som var så altomfattende ni år tilbake. Hans eldste sønn har uttalt at «det var som å miste ham» og at hans forbedring «var som filmen Awakenings» fra 1990, basert på memoarene av nevrologen Oliver Sacks, hvor en pasient opplevde en ufattelig forbedring av sin tilstand.


Sol er i dag 79 år og kan vagt huske sykdomstiden for ni år siden. Berkman ble stadig dårligere, og hans kone gjennom 45 år tok ham med til en indremedisiner og flere nevrologer. En tredje nevrolog nevnte tilstanden normaltrykks hydrocefalus (NPH), en tilstand hvor det bygger seg opp cerebrospinalvæske i hjernen.


Normaltrykks hydrocefalus ble første gang beskrevet av nevrokirurger i 1965 og er en tilstand som kan komme etter et slag eller hodetraume, men årsaken er oftest ukjent. I følge det amerikanske National Institute of Neurological Disorders and Stroke er ofte tilstanden feildiagnostisert eller diagnostisert for sent for effektiv behandling.


Den klassiske symptomtriaden ved NPH er ustødig gange, progressiv demens og urininkontinens. Problemet er at disse symptomene ses ved mange andre tilstander.


Resultatene av en MR-undersøkelse av Sol var forenlig med overflødig væske i ventriklene i hjernen. Sols kone tok så kontakt med Virginia Commonwealth University for å få en time så snart som mulig. Her ble han utredet med tanke på NPH. Den første undersøkelsen gikk ut på å måle trykkforandringer i spinalkanalen, mens den neste gikk over tre dager hvor Sol hadde innlagt en midlertidig shunt. Nevrokirurgen Dr.Young forklarer at dersom man opplever bedring i løpet av 2-3 dager tror man at de har 90 % sjanse for forbedring med en permanent shunt. I løpet av 48 timer virket Sol mindre forvirret og gangen ble stødigere. De bestemte seg for å legge inn den permanente shunten, et inngrep som tar om lag 45 minutter.


Det er usikkert hvor effektivt et slik inngrep er. En Cochranerapport fra 2002 viser at en gunstig effekt aldri har blitt bevist i randomiserte kontrollerte studier. Dr. Young forteller at til tross for at Sol opplevde en dramatisk bedring (i løpet av noen få dager løste han igjen kryssord) finnes det pasienter som bare får midlertidig effekt, eller det viser seg at de har mer enn et problem, for eksempel NPH og Parkinson sykdom. Man antar at 1-2 % av befolkningen rammes av dette, forteller Dr. Young.


Les mer:
The Washington Post - Helse

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill