Du er her: Forside / Nyheter / Nevrologi / Kaffe gir lavere risiko for slag hos kvinner

Kaffe gir lavere risiko for slag hos kvinner

av Ingvild Vatten Alsnes — sist endret 21.03.2009 - 22:25
Å drikke kaffe reduserer risikoen for å få slag, viser en undersøkelse fra Harvard.
Det finnes lite forskning som forteller noe om linken mellom det å drikke kaffe og risikoen for å få slag. Datamateriale fra den prospektive kohortundersøkelsen Nurses’ Health Study inkluderte 83 076 kvinner som ikke hadde tidligere slag, hjertesykdom, diabetes eller kreft. Man registrerte deres kaffevaner i 1980, deretter hvert 2.-4.år med siste oppfølging i 2004.


I løpet av oppfølgingsperiodn er det dokumentert 2280 tilfeller av slag. Når man tar hensyn for alder, røykevaner, BMI, fysisk aktivitet, alkoholkonsum, menopausestatus, hormonerstatning (HRT), aspirinbruk og kosthold har man en relativ risiko for slag på 1 dersom man drikker mindre enn en kopp kaffe i måneden, 0,98 ved en kopp per måned til fire per uke, 0,88 ved 5-7 kopper per uke, 0,81 ved 2-3 kopper per dag og 0,80 ved 4 eller flere kopper kaffe per dag.


Når man i tillegg tok hensyn for høyt blodtrykk, hyperkolesterolemi og type 2 diabetes var den inverse sammenhengen fortsatt signifikant. Forholdet var desto sterkere for ikke-røykere. Ved inntak av koffeinfri kaffe så man en trend i retning av lavere risiko for slag.


Konklusjonen er at man ser en moderat risikoreduksjon for slag ved inntak av kaffe over tid.


Les mer:
Circulation

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill