Du er her: Forside / Nyheter / Nevrologi / Fibromyalgi assosiert med abnormal hjerneperfusjon

Fibromyalgi assosiert med abnormal hjerneperfusjon

av Maria Jacquet — sist endret 29.12.2008 - 23:28
En nypublisert studie tyder på at fibromyalgipasienter har andre perfusjonsforhold i hjernen enn friske kontroller. Funnet styrker teorien om at fibromyalgi er en 'ekte' sykdom.

Forskere undersøkte 20 kvinner diagnostisert med fibromyalgi, og 10 friske kvinner. Billedfremstilling av hjernen (ved hjelp av Single-Photon-Emission Computed Tomography –SPECT) avslørte bilateral hyperperfusjon av parietalcortex og hypoperfusjon av venstre anterior temporal cortex blant fibromyalgipasientene.


Resultatene fra hjerne-scanningen ble så sammenliknet med parametre for smerte, dysfunksjon og angst/depresjonsstatus. Det ble observert en statistisk signifikant sammenheng mellom somatosensorisk hyperperfusjon og klinisk alvorlighetsgrad av fibromyalgi.


Les mer:
Medscape
Pubmed

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill