Du er her: Forside / Nyheter / Nevrologi / Assosiasjon mellom metabolsk syndrom og vaskulær demens

Assosiasjon mellom metabolsk syndrom og vaskulær demens

av Idun Alma Torvik Ramsdal — sist endret 27.01.2009 - 00:10
Individ med metabolsk syndrom har auka risiko for vaskulær demens. Dette viser at screening og behandling av dei ulike komponentane av metabolsk syndrom kan førebyggje vaskulær demens.
Det er kjent at individ med metabolsk syndrom har auka risiko for kardiovaskulær sjukdom. Ein ny studie viser at dei også har auka risiko for vaskulær demens.


Metabolsk syndrom er ei utbreidd samling av risikofaktorar for hjarte- og karsjukdom: hypertensjon, auka livvidde, høge nivå av triglyserid i blodet, låge nivå av HDL-kolesterol, og forhøgd fastande blodsukker. Forskarane undersøkte assosiasjonen mellom dei ulike komponentane i metabolsk syndrom og risikoen for demens, og subtypane Alzheimers sjukdom og vaskulær demens.


Av dei 7087 deltakarane i studien hadde 15,8 % metabolsk syndrom. Desse hadde auka risiko for vaskulær demens, men ikkje for Alzheimers sjukdom. Den einaste komponenten i metabolsk syndrom som var signifikant assosiert med demens og vaskulær demens, var høge triglyseridnivå. Det vart også funne ein signifikant samanheng mellom diabetes og demens og vaskulær demens. Forhøgd fastande glukose var ikkje assosiert med nokon av demenstypane.


Samanhengen mellom forhøgd nivå av triglyserid, diabetes og vaskulær demens viser behovet for påvising og behandling av vaskulære risikofaktorar hjå eldre for å forhindre utviklinga av klinisk demens.


Les meir:
Medscape

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill