Du er her: Forside / Nyheter / Lunge / Vitamin D – bra for lungefunksjonen

Vitamin D – bra for lungefunksjonen

av Ingvild Vatten Alsnes — sist endret 01.10.2010 - 14:23
Vitamin D kan moderere en progressivt forverrende pusteevne hos astmapasienter. Astmatikere kan få redusert lungefunksjon over tid på grunn av luftveis-remodellering. Dette inkluderer proliferasjon av 'human airway smooth muscle' (HASM). Forskerne fant ut at calcitriol, en form for vitamin D som syntetiseres i kroppen, reduserte vekstfaktorindusert HASM-forøkning.
Ved å forsinke luftveis-remodellering tror forskerne at de kan forhindre den irreversible nedsettelsen av pusteevnen. Calcitriol har anti-inflammatorisk effekt, men dette er den første studien som viser calcitriols potensielt inhibitoriske rolle i utviklingen av glatt muskulatur i luftveiene.


Eksperimentet ble utført på celler fra 12 pasienter, og forskerne sammenlignet calcitriol med dexamethasone (et kortikosteroid). Dexamethason har også en sterk anti-inflammatorisk virkning, men hadde ingen effekt på HASM-vekst.


Forskerne planlegger nå en randomisert kontrollert studie på pasienter med alvorlig astma. Dessuten påpekes det at calcitriol også kan være en effektiv behandling for KOLS-pasienter.


Les mer:
Breakthrough Digest Medical News

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill