Du er her: Forside / Nyheter / Lunge / Passiv røyking som barn aukar emfysemrisiko

Passiv røyking som barn aukar emfysemrisiko

av Idun Alma Torvik Ramsdal — sist endret 10.07.2009 - 00:05
Tobakksrøyk i heimen under barndomen kan føre til dårlegare lungefunksjon og auka risiko for emfysem seinare i livet. Dette viser ein ny studie.
Eksponering for tobakksrøyk i barndomen bidreg til auka risiko for emfysem seinare i livet, til og med hos ikkje-røykjarar. Årsaka til dette er mekanisk belastning på alveoleveggen. Røyking fører til emfysem hovudsakleg i dei øvste lungelappane. I tillegg er alfa 1-antitrypsinmangel ein risikofaktor. Til dags dato er ingen andre risikofaktorar for emfysem kjende.


Forskarane bak denne nye studien fann ein statistisk signifikant skilnad mellom personar som budde i ein heim med vanerøykjarar og personar som budde i ein røykfri heim i barndomen. Studien tok utgangspunkt i materiale frå Multi-Ethnic Study og Arthrosclerosis (MESA) med 1781 ikkje-røykjande vaksne utan kardiovaskulær sjukdom frå 45 til 84 år. Røykeksponeringa var målt retrospektivt ut ifrå om personane rapporterte at dei hadde budd med røykjarar i barndomen eller ikkje.


Les meir:
Medscape

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill