Du er her: Forside / Nyheter / Lunge / Endring i kjønnshormoner ved KOLS

Endring i kjønnshormoner ved KOLS

av Ingvild Vatten Alsnes — sist endret 28.05.2009 - 13:13
KOLS står for kronisk obstruktiv lungesykdom. Det er beskrevet at pasienter med KOLS har reduserte nivåer av anabole hormoner. Dette har vært knyttet til en dysfunksjon i den hypothalamiske-hypofyse-gonade-aksen.
103 KOLS-pasienter og 30 kontroller ble inkludert i en studie som skulle sammenligne endringene i kjønnshormoner hos mannlige KOLS-pasienter og en gruppe jevnaldrende menn. 83 KOLS-pasienter ble vurdert poliklinisk, mens 20 ble vurdert mens de var innlagt med KOLS-eksaserbasjon, og deretter fulgt opp etter en måned. I begge KOLS-gruppene var nivåene av testosteron og DHEA-S (Dehydroepiandrosteron) lavere enn i kontrollgruppen. Ved KOLS-forverring var LH og FSH økt. Ved oppfølgingen etter en måned var nivåene av testosteron og DHEAS økte, mens LH hadde sunket. Testosteron og DHEAS-nivåene var lavere ved alvorlig KOLS (grad 3 og 4), ved alvorlig hypoksemi (pO2<60 mmHg) og ved hyperkapni. KOLS-gruppene viste begge økt konsentrasjon av IL-6 og TNF-α sammenlignet med kontrollene. Det var ingen korrelasjon mellom kjønnshormon og IL-6 og TNF-α.


Endringene i kjønnshormonnivåer hos KOLS-pasienter er korrelert til FEV1(forsert ekspiratorisk volum, 1 sekund), hypoksemi og hyperkapni. Det er signifikante forskjeller i hormonnivåene ved stabil KOLS sammenlignet med KOLS-forverrelser.


Les mer:
The International Journal of Clinical Practice

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill