Du er her: Forside / Nyheter / Kardiologi / Optimal hjertebehandling eliminerer fordelene med tran

Optimal hjertebehandling eliminerer fordelene med tran

av Martine Gaarder — sist endret 27.04.2009 - 22:36
Hos pasienter som får optimal behandling etter hjerteinfarkt, er det ikke nødvendig å bruke tran (Omega-3) i tillegg.
Effektene av bruken av Omega-3, som finnes i fiskeolje og tran er omdiskutert. En studie viste en imponerende effekt, med en reduksjon av død hos de som tok Omega-3 på 50 %. «Hvis dette hadde vært den fulle sannheten burde man kanskje hatt tran i drikkevannet», kommenterte Dr. Jochen Senges fra Universitetet i Heidelberg, Tyskland. Han satte spørsmålstegn ved dette resultatet og satte i gang en studie som viste helt andre resultater.


Hos pasienter som hadde gjennomgått et hjerteinfarkt, og mottok den optimale behandling etter dette, fant man ingen tilleggsfordeler ved bruk av Omega-3. Studien ble utført blant 3827 pasienter som ble randomisert til å starte med bruk av Omega-3 eller placebo i et år, fra og med to uker etter gjennomgått hjerteinfarkt. I tillegg skulle de motta de best mulig medisinsk behandling. Resultatene viste ingen forskjell mellom de to gruppene med tanke på død eller nye hjerteinfarkt.


Disse resultatene gjelder de som har mottatt veldig god behandling, og hvor risikoen for et nytt hjerteinfarkt er liten. Omega-3 kan ikke ytterligere forbedre risikoen hos disse pasientene, sier Senges. Han nevner derimot at for pasienter som ikke har gjennomgått hjerteinfarkt, og som ikke mottar denne behandlingen, kan det være en effekt av Omega-3.


Les mer:
Medscape

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill