Du er her: Forside / Nyheter / Infeksjonsmedisin / Steroider hjelper ikke på hoste etter RS-virus

Steroider hjelper ikke på hoste etter RS-virus

av Martine Gaarder — sist endret 12.05.2009 - 23:44
Barn som har hatt RS-virus har ingen nytte av høydose kortikosteroider for å forebygge recidiverende hoste.
Det er blitt stilt spørsmål om anti-inflammatorisk behandling vil nedsette forekomsten av recidiverende hoste etter respiratory syncytial virus (RS-virus). Denne studien ville finne ut om steroidene hadde noen effekt.


234 tidligere friske barn, under 13 måneder, som ble innlagt på sykehus med RS-virus deltok. Disse ble randomisert til å få høydose steroider eller placebo i tre måneder etter innleggelsen.


Det ble ikke funnet noen signifikante forskjeller i forekomst av recidiverende hoste mellom de to gruppene. Studien konkluderte derfor med at det ikke var noen effekt av å gi steroider til barn med RS-virus, for å redusere forekomst av disse plagene.

Denne behandlingen bør derfor ikke anbefales til dette formål.


Les mer:
BMJ

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill