Du er her: Forside / Nyheter / Infeksjonsmedisin / Resistens blant influensavirus øker

Resistens blant influensavirus øker

av Martine Gaarder — sist endret 28.04.2009 - 23:37
De senere årene har man sett en økt resistens mot oseltamivir blant influensavirus A (H1N1) i USA, men også i resten av verden. I tillegg øker både mortalitet og morbiditet i forbindelse med infeksjonen.
Tre studier i USA har sett på epidemiologi og behandling av influensavirus, og de har kommet frem til at resistensen blant influensavirus A (H1N1) har økt signifikant for første gang over hele verden i perioden 2007-2008. Data tyder på at resistensen sannsynligvis vil øke videre i 2008-2009 sesongen.


Influensavirus A utgjør 19 % av sirkulerende influensavirus i 2007-2008 sesongen i USA. Oseltamivir resistens ble funnet blant 12,3 % av disse virusene.
Studien fant derimot ingen sammenheng mellom resistens og bruken av oseltamivir, og det viste seg også at de som fikk infeksjon av resistent virus hadde samme symptomer som de som fikk infeksjon av ikke-resistent virus.


Oseltamivir er et antiviralt medikament som brukes som profylakse og behandling av influensa, og som finnes bl.a i influensamedikamentet Tamiflu. Økt resistens mot dette medikamentet vil dermed kunne føre til mer sykdom og dermed også død.


De beste verktøy for å bekjempe influensainfeksjon er vaksine, god håndhygiene og sunn fornuft.


Les mer:
Medscape

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill