Du er her: Forside / Nyheter / Gyn/Obst / Hjemmefødsel like trygt som sykehusfødsler

Hjemmefødsel like trygt som sykehusfødsler

av Martine Gaarder — sist endret 12.05.2009 - 23:48
For kvinner med lav risiko er det like trygt å føde hjemme som å føde på sykehus.
I denne studien har mer enn en halv million kvinner fra Nederland deltatt, og det har blitt sammenlignet risiko ved planlagte hjemmefødsler og planlagte sykehusfødsler.
Alle lav risiko kvinner som fødte ble inkludert. 60 % planla hjemmefødsel og 30.8 % planla sykehusfødsel. Forskerne sammenlignet risiko for død under fødsel, neonatal død og innleggelse på nyfødt-intensivavdeling.


Antallet babyer som døde eller ble innlagt var likt i begge grupper (7 per 1000). Dårlig utfall var vanligst blant førstegangsfødende, hos de som fødte på overtid, der hvor mor var under 25 eller over 35, og hos de som ikke var fra Nederland.


Konklusjonen var at kvinner kan trygt velge å føde hjemme, hvis det finnes et vel fungerende system som sikrer god hjelp fra jordmor, riktig utstyr og mulighet til rask transport til sykehus. Dette har de i Nederland, men foreløpig ikke i så mange andre land.


Denne studien er et veldig godt bidrag til det voksende antall bevis som foreslår at man i større grad kan tilby kvinner et valg om hvor de selv vil føde.


Les mer:
BMJ

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill