Du er her: Forside / Nyheter / Geriatri / Søvn påvirker eldre kvinners helse

Søvn påvirker eldre kvinners helse

av Ingeborg Henriksen — sist endret 12.05.2009 - 23:56
Flere studier har tidligere vist at søvn og en daglig middagshvil er helsefremmende. I en studie som nylig ble publisert i Journal of the American Geriatrics Society, har forskere sett nærmere på hvordan soving på dagtid og den totale mengden søvn gjennom et døgn, påvirker eldre kvinners helse. Resultatet er oppsiktsvekkende.
Den eldre generasjon sover ofte mye gjennom dagen, og mange tidligere studier som er gjennomført, har vist at søvn er helsefremmende. En studie nylig publisert i et geriatrisk tidsskrift i USA konkluderte med at gruppen eldre kvinner som hvilte middag hver dag, hadde signifikant økt dødelighet enn gruppen eldre kvinner som ikke hvilte middag hver dag.


I studien ble 8101 kaukasiske kvinner eldre enn 69 år fulgt over en syvårsperiode. Blant de kvinnene som hvilte middag daglig, var mortalitetsrisikoen 44 % høyere enn i gruppen som ikke hvilte middag daglig. Forskerne fant også ut at mengden søvn gjennom døgnet, var av betydning for mortalitetsrisikoen. De fant at det var høyere mortalitet i gruppen som sov 9-10 timer per døgn, sammenlignet med gruppen som sov 8-9 timer per døgn. Studien viste imidlertid at de kvinnene som hvilte middag mindre enn tre timer per uke, ikke hadde økt mortalitetsrisiko sammenlignet med de kvinnene som ikke hvilte middag.


Forskerne presiserer at dette ikke er publisert for at eldre ikke skal hvile, og de vil ikke anbefale eldre kvinner ikke å hvile middag. Imidlertid mener de resultatet er viktig for å sette søkelyset på å utrede årsaker til økt søvnighet blant eldre. Dette fordi det kan være mange underliggende årsaker til at eldre blir mer trette, og disse årsakene bør behandles for å redusere mortaliteten hos eldre kvinner. Mer forskning er nødvendig for å kartlegge hvorfor mye søvn er relatert til økt dødelighet.


Les mer:
Medical News Today

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill