Du er her: Forside / Nyheter / Geriatri / Biomarkører kan fange opp demens

Biomarkører kan fange opp demens

av Ingvild Vatten Alsnes — sist endret 13.12.2009 - 09:56
Demens øker i omfang blant de eldre. Dette krever utvikling og validering av biomarkører som kan identifisere lidelsen før det kliniske bildet inntrer. I tillegg til vurdering av risikofaktorer og bildediagnostikk vil molekylære biomarkører ha en viktig rolle.
Behovet for diagnostiserings- og monitoreringsverktøy er stort, da stadig flere pasienter vil lide av demens. Biomarkører ser ut til å være svært lovende i så måte. Foreløpig gjelder dette spesielt for Alzheimer sykdom, og i mindre grad for vaskulær-, Lewy legeme- og frontotemporal demens.


Evidensgrunnlaget er størst for demens-stadiet, og mindre for de prodromale fasene, og aller svakest i de prekliniske stadiene. Behovet for framtiden vil være å finne markører som kan stadfeste preklinisk sykdom, da det er på dette stadiet en terapeutisk behandling vil være mest effektiv.


Man ser for seg at CSF tau (eller tau-P) og Aβ konsentrasjoner kan representere mer informasjon enn en PET-undersøkelse av amyloid eller glukosestoffskifte. For framtiden mener forskerne at man må ha en standardisert vurdering av pasienten hvor man ser på genetisk risiko, bildediagnostikk og et sett biomarkører. Dette bør være på plass i løpet av det neste ti-året.


Resultater man oppnår ved et slikt test-sett vil kunne gi kunnskap som gjør at man kan se videre på spesifikke mekanismer, som behandlingen kan rettes inn mot.


Les mer:
The Lancet Neurology (abstract)

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill