Du er her: Forside / Nyheter / Farmakologi / Mer effektiv bruk av morfin

Mer effektiv bruk av morfin

av Ingvild Vatten Alsnes — sist endret 12.05.2009 - 23:31
Forskere har nå vist hvordan man bedre kan gi morfin som smertelindring uten at man samtidig må øke dosene.
Man har nå funnet en metode som gjør det mulig å ivareta den smertelindrende effekten ved bruk av morfin over en lengre tidsperiode uten at den taper seg i effekt. Et av problemene ved bruk av morfin over tid er at man utvikler toleranse for medikamentet. Det betyr at man må øke dosene for å ivareta den smertelindrende effekten. Den økte dosen vil også øke de negative bivirkningene.


Forskerne fant ut at når man gir morfin skiller kroppen ut en substans som heter interleukin-1. Under vanlige forhold er interleukin-1 viktig for overlevelse. Ved nerveskade, vevsskade eller inflammatoriske reaksjoner utskilles interleukin-1, som setter i gang en rekke prosesser som øker sensitiviteten for smerte i det skadde områdde. Dette fungerer som et varselssignal som forteller kroppen at det er et problem man må forholde seg til.


Ettersom morfinbruk over tid gjør at man får økte nivåer av interleukin-1 og dermed øker sensitiviteten for smerte blir den smertestillende effekten stadig mindre. Det vil vanligvis kreve større doser for å opprettholde effekten. Forskerne viste gjennom dyreeksperimenter at man kunne gi morfin sammen med et medikament som blokkerer interleukin-1-aktiviteten, og på den måten gir mer effektiv smertelindring uten at man må øke dosene over tid.


Les mer:
Medical News Today

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill