Du er her: Forside / Nyheter / Endokrinologi / Stamceller i behandlingen av diabetiske sår

Stamceller i behandlingen av diabetiske sår

av Ingvild Vatten Alsnes — sist endret 27.04.2009 - 22:02
Behandlingen av kroniske sår utgjør en stor sosioøkonomisk utgiftspost. I Storbritannia ”koster” diabetiske fotsår alene 300 millioner britiske pund hvert år. Stamceller kan brukes i behandlingen av iskemiske sår hos de med type 1 diabetes, rapporterer forskere fra Bristol.
Forskerne fant dessuten at kulturen hvor stamcellene hadde vokst etterlignet den sårhelende evnen. Dette kan utnyttes på en slik måte at man kan lage en «fabrikk» av sårhelende substanser. Videre kan man eventuelt identifisere de aktive ingrediensene i kulturen, på den måten unngår man også det etiske aspektet ved å bruke føtale stamceller.


Diabetespasienter med iskemiske fotsår har generelt dårligere utfall enn pasienter med kroniske sår. Flere må amputere og mortalitetsraten er høyere. Man har den siste tiden sett at gel-preparater med vekstfaktorer kan ha effekt på ikke-iskemiske sår, men har ikke vist seg å ha effekt på iskemiske sår.


Stamceller har evnen til å hele sår fordi de kan dele seg til de ulike komponentene i det skadde vevet, i tillegg til å bidra med vekstfaktorer som kan føre til nydannelse av blodkar. Forskerne ved Bristol Heart Institute har nå vist at føtale stamceller virker mer effektivt enn stamceller fra voksne donorer. Føtale stamceller har en bedre evne til å multipliseres, samt til å graftes på det skadde vevet. Professor Madeddu sier at: «Dette er den første studien som demonstrerer den helende kapasiteten ved lokal behandling med CD133+ stamceller i en diabetisk iskemisk fotsårsmodell. De føtale cellene er vanskelige å oppdrive i et terapeutisk øyemed. Men funnet som ble gjort, at kulturen også er effektiv til å stimulere sårtilheling kan være viktig for å finne en kur mot de iskemiske komplikasjonene ved diabetes».


CD133+ celler stammer fra humane føtale aorta, og fremmer dannelsen av blodkar. Tre dager etter man hadde lagt på graftet bestående av kollagen og CD133+ celler var det knapt nok noen CD133+ celler igjen i modellen av det diabetiske fotsåret. Dette kan bety at de transplanterte cellene hadde gjort jobben sin allerede i løpet av de første dagene, og fremmet dannelsen av nye blodkar. CD133+ celler frigir store mengder vekstfaktor og cytokiner.


I et forsøk på å finne hvilke komponenter som virkelig var viktige blokkerte de antistoffer, en etter en. Vaskulær endotelial vekstfaktor A (VEFG-A) og noen interleukiner viste seg å være de viktigste bestanddelene.


Les mer:
Medical News Today

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill