Du er her: Forside / Nyheter / Endokrinologi / Psykologisk effekt av doping

Psykologisk effekt av doping

av Idun Alma Torvik Ramsdal — sist endret 04.12.2009 - 01:36
Idrettsprestasjonane aukar dersom idrettsutøvarar trur dei tek veksthormon. Dette ifølgje australske forskarar ved Garvan Institute of Medical Research.
Ein studie viser at mosjonistar som trur dei tek veksthormon får betre prestasjonar, sjølv om dei eigenleg har fått placebo. Dette vekker spørsmål om effekten av doping eigentleg er psykologisk. Forskarane hevdar at det ikkje finst vitskaplege prov for at veksthormon faktisk aukar idrettsprestasjonar. Denne studien peikar mot at placeboeffekten spelar ei viktig rolle i sportsleg samanheng.


Ken Ho ved ”Garvan Institute of Medical Research in Sydney” med kollegaer utførte ein dobbelblinda studie der dei rekrutterte 64 mosjonistar. Dei vart randomisert til to grupper der den eine gruppa fekk veksthormon medan den andre fekk placebo. Halvparten av dei som hadde fått placebo trudde at dei hadde fått veksthormon. Det viste seg at desse ikkje berre trudde at prestasjonane hadde gått opp, men at dei faktisk hadde vorte betre. Dei i placebogruppa som trudde at dei hadde fått placebo, hadde forbetra prestasjonane med 1-2 %, medan dei som trudde dei hadde fått veksthormon, hadde forbetra seg med 2-4 %.


Humant veksthormon blir produsert naturleg i adenohypofysen. Hormonet spelar ei nøkkelrolle i reguleringa av muskel-, skjelett- og organvekst. Bruken av veksthormon for å forbetre idrettsprestasjonar har vore aukande dei siste åra. Men verknadene er ikkje berre positive: Hormonet er assosiert med auka risiko for hjartesjukdom, diabetes, smerter i musklar, ledd og skjelett, høgt blodtrykk og osteoartritt.


Les meir:
HealthDay

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill