Du er her: Forside / Nyheter / Endokrinologi / Kirurgi i behandlingen av diabetes?

Kirurgi i behandlingen av diabetes?

av Ingeborg Henriksen — sist endret 21.03.2009 - 22:17
Forekomsten av diabetes mellitus type II er sterkt relatert til overvekt, og forekomsten av sykdommen er stadig økende. I en metaanalyse som nylig ble publisert i American Journal of Medicine, der man har sett på sammenhengen mellom vektreduksjon og utviklingen av sykdommen, finner man klare holdepunkter for at vektreduksjon gir tilbakegang av diabetes.
Diabetes mellitus type II er stadig i økende forekomst. Denne sykdommen er klart livsstilsrelatert, overvekt er den primære risikofaktor og mer enn 90 % av alle pasienter med sykdommen er overvektige. Det er gjort flere studier i løpet av de siste årene der man har sett på hvordan fedmekirurgi, hvor man gjør anatomiske endringer i GI-tractus for å endre absorpsjonen av næringsstoffer, påvirker den klinisk objektive utviklingen av diabetes mellitus. Fedmekirurgi i denne sammenhengen er ikke ment som fettsuging eller lignende inngrep.


Forskere ved University of Minnesota har nå gjennomført en metaanalyse av 621 studier omhandlende fedmekirurgi og diabetes mellitus gjennomført fra 1990 og frem til april 2006. Totalt sett dreier deg seg om et datasett på 135.246 pasienter, og kliniske mål har vært insulinnivået i serum, HbA1c og glukose. Man har også sett på ulike kirurgiske alternative metoder for fedmekirurgi. Resultatene viste at for hele gruppen, gikk de kliniske tegnende på diabetes tilbake hos hele 82 % av pasientene de første to årene etter operasjonen, og for 62 % av de pasientene som hadde tilbakegang av sin sykdom, holdt resultatet seg stabilt mer enn to år etter gjennomført kirurgi.


Forskerne bak denne metaanalysen mener å kunne si at kirurgi mot sykelig overvekt er en svært god behandling mot diabetes mellitus type II. Imidlertid mangler det studier som sammenligner medikamentell behandling med denne typen kirurgisk behandling, noe forskerne nå håper det vil komme i tiden fremover. De håper også det vil komme studier som skiller mellom de med sykelig overvekt (BMI > 35) og pasienter med moderat overvekt (BMI 30-35).


Les mer:
Medical News Today

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill