Du er her: Forside / Nyheter / Endokrinologi / Kan virusinfeksjon trigge utviklingen diabetes?

Kan virusinfeksjon trigge utviklingen diabetes?

av Ingeborg Henriksen — sist endret 12.05.2009 - 23:50
Diabetes type I debuterer som regel hos barn og unge voksne, og det er kjent at en viss genetisk disposisjon ligger til grunn for sykdomsutviklingen. Imidlertid har det også lenge vært spekulert i om ytre faktorer, som for eksempel virusinfeksjoner, kan trigge utviklingen av sykdommen. Forskere i England har nå sett nærmere på dette, og publiserte nylig sitt resultat i tidsskriftet Diabetologia.
Diabetes type I er en sykdom der betacellene i pancreas destrueres så de ikke klarer å produsere hormonet insulin. Sykdommen debuterer vanligvis i barnealder, og totalt er det omtrent 440 000 mennesker i hele verden som har sykdommen. Insidensraten er økende på verdensbasis. Det er en viss genetisk disposisjon hos de som utvikler sykdommen, men tvillingstudier har vist at hvis en tvilling utvikler diabetes type I, har den andre tvillingen «bare» 40 % risiko for også å bli syk. Man mener derfor at ytre faktorer også er av betydning, og særlig tror man virusinfeksjon med virus fra den vanlige enterovirussfamilien er av betydning. Teorien til forskerne er at en slik infeksjon i pancreas hos barn som allerede er genetisk disponerte for å utvikle diabetes, vil kunne trigge sykdomsutviklingen i det at kroppen gjenkjenner betacellene som fremmed og avstøter dem.


Forskerne bak denne studien har studert pancreas fra 72 unge mennesker som døde innen ett år etter de fikk diagnose diabetes type I. De fant tegn på enterovirusinfeksjon i over 60 % av disse organene, mens når man så nærmere på pancreas fra 50 barn uten diabetes, var tegn til slik infeksjon nesten fraværende. Man vet foreløpig ikke hvilke typer enterovirus som forårsaker denne sykdomsutviklingen, og det er heller ikke klarlagt hvordan betacellene ødelegges. Likevel er funnene såpass interessante at forskerne mener dette er noe man bør gå videre med. Målet må være å kunne utvikle en vaksine som kan gis til barn for å unngå entereovirusinfeksjon av pancreas, og dermed betydelig færre tilfeller av mennesker med denne diagnosen.


Forskerene har også funnet økt forekomst av enterovirusinfeksjon i pancreas fra pasienter med diabetes type II, sammenlignet med pasienter i samme aldersgruppe som ikke hadde diabetes. Hos disse pasientene fungerer vanligvis pancreas adekvat tidlig i sykdomsforøpet, problemet hos disse er at kroppen ikke klarer å nyttiggjøre seg hormonet insulin, og sykdommen er ofte livsstilsavhengig. Hvordan enterovirusinfeksjon kan ha sammeheng med diabetes type II, vites foreløpig ikke, men man tror det blir en kombinasjon av et økt behov for insulin som følge av overvekt og en redusert produksjon av insulin i pancreas som følge av enterovirusinfeksjon.


Resultatene til forskerne i England er svært interessante, i og med at de for første gang har kunnet undersøke pancreas fra såpass mange pasienter med diagnosen diabetes type I. Man vil imidlertid trenge mye mer forskning før man kan si noe sikkert om de mulige sammenhengene man her har skissert.


Les mer:
Medical News Today

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill