Du er her: Forside / Nyheter / Dermatologi / Vi brenner oss mer

Vi brenner oss mer

av Martine Gaarder — sist endret 14.07.2008 - 09:58
Prevalensen på solforbrenning blant voksne i USA har økt fra 1999 til 2004 med 1,9 %. Dette på tross av at man stadig bruker mer penger og ressurser på å endre folks solingsvaner.
Overeksponering for UV-stråler (solstråler) er en viktig risikofaktor for utvikling av hudkreft, sier Dr. Saraiya. Overvåking av prevalensen av solforbrenning gir oss et godt estimat på hvordan folks solingsvaner er, vurdering av risiko for utvikling av hudkreft og bedømming av suksessen på forebyggingsprogrammene.


I en studie utført av Dr. Saraiya, MD fra US Centers for Disease Control and Prevention (CDC), og kolleger ser de på tall fra 1999, 2003 og 2004, som viser at solforbrenningsprevalensen har økt fra 31,8 % i 1999 til 33,7 % i 2004. Studien viser også at menn hadde høyere prevalens for solforbrenning enn kvinner.


De fant også ut at i løpet av 3 år hadde en tredjedel av USAs voksne befolkning hatt minst én solforbrenning. De som først fikk en solforbrenning, fikk gjerne også flere. 20,7 % rapporterte fire forbrenninger eller mer.


Større kunnskap om intervensjoner som vil øke antallet personer som bruker solbeskyttelse, er viktig for å redusere solforbrenningsprevalensen, som igjen reduserer risikoen for hudkreft. Flere studier som overvåker prevalensen er viktig for å evaluere effektiviteten av både nye og nåværende intervensjoner.


Les mer:
Medscape

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill