Du er her: Forside / Nyheter / Dermatologi / Utradisjonell psoriasisbehandling

Utradisjonell psoriasisbehandling

av Ingvild Vatten Alsnes — sist endret 19.01.2009 - 22:43
Innen kinesisk medisin bruker man blant annet en urtemedisin kalt Indigo Naturalis mot psoriasisplakk. Topikal behandling med dette preparatet er nå vist å være en effektiv og trygg behandling mot plakkpsoriasis i en randomisert studie.
Langtidsbruk av Indigo Naturalis har noen ganger vist gastrointestinal irritasjon, samt leveraffeksjon. For å unngå systemisk effekt, men beholde effekten som antipsoriatisk preparat begynte man i 2003 å bruke middelet topikalt på hudlesjonene.


I perioden 2004-2005 utførte man en randomisert og observatørblindet studie med 42 pasienter hvor pasientene fikk to topikale midler. Det ene var vehikkel iblandet Indigo Naturalis og det andre kun vehikkel til å smøre på psoriasisplakk i en 12-ukers periode. Hver pasient smurte dette på ulike plakk på kroppen, for å sammenligne effekt. Studien ble gjennomført i Taiwan ved et senter for tradisjonell kinesisk medisin. 34 pasienter fullførte studien.


74 % opplevde at psoriasisplakket forsvant eller fikk redusert størrelse. Man fant signifikant reduksjon i skjelling, erytem og indurering.


Forskerne påpeker selv svakheter i studien, blant annet at de kunne sammenlignet Indigo Naturalis med anbefalt medisinsk behandling, som for eksempel kortikosteroider. Med andre ord mangler de en kontrollgruppe.


Indigo Naturalis er et pulver som utvinnes fra Strobilanthes formosanus Moore (Acanthaceae).


Les mer:
Archives of Dermatology

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill