Du er her: Forside / Nyheter / Dermatologi / Gi barna fisk – redusér eksemproblematikk

Gi barna fisk – redusér eksemproblematikk

av Ingeborg Henriksen — sist endret 15.11.2008 - 21:31
En svensk studie, nylig publisert via British Medical Journal, viser sammenheng mellom kosthold og eksemutvikling hos barn. Nå mener noen forskere at fisk i kostholdet kan være en beskyttende faktor.
Atopisk eksem og allergiske sykdommer er et stadig økende problem i den vestlige verden, og uten at man helt vet hva årsaken er, tror mange at kosthold og miljøfaktorer betyr mye for patogenesen. Noen forskere har nå sett nærmere på kostholdet til rundt 5000 svenske barn, og funnet at tidlig innføring av fisk i et barns kosthold reduserer risikoen for å utvikle atopisk eksem. De barna som hadde fisk som en del av sitt kosthold fra før 9-måneders alder, fikk redusert risikoen for å utvikle eksem med hele 25 %.


Alle barna i studien ble trukket ut fra en allerede etablert helseundersøkelse av barn i Vest-Sverige. Barnas foreldre ble stilt spørsmål om barnas kosthold og eventuelle symptomer eller tegn på eksem da barna var 6 måneder og 12 måneder gamle. Ved 6-måneders alder hadde ca 13 % av barna allerede utviklet eksem, mens hele 20 % hadde slike symptomer ved 12-måneders alder. Gjennomsnittlig debutalder hos disse barna ble funnet å være ved 4-måneders alder.


Forskerne så på forekomst av eksem- og allergisk sykdom hos familiemedlemmer, og kom frem til at genetisk opphopning var den største risikofaktoren for å utvikle sykdom. Samtidig kunne de ikke finne noe som tilsa at amming, introduksjon av meieriprodukter eller tilstedeværelse av pelskledd husdyr var av betydning for sykdomsutvikling. Derimot fant man altså at barna som hadde fått fisk fra ung alder hadde lavere forekomst av eksem og allergi.


Les mer:
Medical News Today
BMJ

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill