Du er her: Forside / Nyheter / Blodceller kan reprogrammeres til stamceller

Blodceller kan reprogrammeres til stamceller

av Ingvild Vatten Alsnes — sist endret 27.04.2009 - 22:13
Celler fra sirkulerende blod kan reprogrammeres til celler som er molekylært og funksjonelt like embryonale stamceller. Dette viser en ny studie fra USA. Denne oppdagelsen gjør at man potensielt har en ny kilde til stamceller, og dermed et alternativ til å høste embryonale stamceller. Dette ble nylig publisert i nettutgaven av Blood, tidskriftet til the American Society of Hematology.
Embryonale stamceller har unike egenskaper i det de er pluripotente og dermed kan utvikle seg til alle typer celler i kroppen. Dette gjør at de har et potensiale til å behandle mange typer sykdommer, men bruken av stamceller er svært kontroversielt. En av forskerne bak den nye studien fra Boston sier at: «våre funn er de første bevis på at celler fra humant blod kan formes til stamceller» og at «å lage pluripotente stamceller fra blod, som er en av de enkleste vevstypene å sanke, gir en ny strategi for å generere pasientspesifikke stamceller som er verdifulle for forskning og kan en dag bli brukt i behandlingen av flere sykdommer».


I studien tok man blod fra en 26 år gammel mann, hvorpå man isolerte CD34+ celler som er en type stamcelle som kun produserer blodceller. Man la så til vekstfaktorer slik at man fikk flere slike celler. Deretter infiserte man CD34+ cellene med virus inneholdende reprogrammerende faktorer; gener som normalt er uttrykt i embryonale stamceller som kan sette blodcellene tilbake til et embryonalt stadium. To uker etter denne prosedyren hadde det utviklet seg kolonier av celler som uttrykte fysiske karakteristika lik embryonale stamceller. For å avgjøre hvorvidt disse cellene også var funksjonelt like embryonale stamceller analyserte man cellene for å se om de hadde stamcellemarkører, den unike kombinasjonen av proteiner som dekker cellens overflate og som skiller dem fra andre typer celler. Resultatene viste at cellene hadde samme markører som embryonale stamceller og dessuten kunne differensiere seg til ulike spesialiserte celler.


In vitro utviklet cellene embryoide legemer som kan utvikle seg til alle typer celler. Disse differensierte cellene uttrykte gener for alle de tre embryonale germinallagene (som danner grunnlag for alle typer vev i kroppen) og produserte dessuten myeloid- og granulocyttkolonier (hvite blodceller).


De reprogrammerte cellene ble injisert i immunsvekkete mus og cellene dannet veldifferensierte teratomer, inkludert bein, respirasjonsvev og nevralt vev.


Les mer:
Medical News Today

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill