Turnuslegeboka_160
 

 
Du er her: Forside / Online bøker / Turnuslegeboka 2007

Turnuslegeboka 2007

av lfas2 sist endret 20.11.2008 - 22:43
Det er ti år siden den sist ble trykket. Men i 2007 ble Turnuslegeboka relansert etter omfattende revisjonsarbeid fra et knippe norske leger. Boken kan leses her på legesiden.no i fulltekst. Se kapitteloversikten i venstre marg.

Boka kom ut første gang i 1991 og ble da skrevet av Lars Aabakken. Han tok utgangspunkt i de erfaringene han hadde som turnuslege ved Fylkessjukehuset i Volda, og behovet for å definere rutiner og prosedyrer knyttet til turnuslegens arbeid. Boka ble raskt populær og ble bestilt av turnusleger over hele landet. Siden kom det 2 nye opplag, den siste i 1997.

Etter dette ble det ikke trykket flere bøker. Men etterspørselen har holdt seg, og behovet for en slik hendig liten trykksak er ikke blitt mindre. Boka relanseres derfor på Legeforlaget med Lars Aabakken og Bjørn Bendz som redaktører, begge overleger ved medisinsk avdeling ved Rikshospitalet. Listen over medarbeidere er lang, og forarbeidet til denne boka omfattende.

Boka kan også bestilles i papirutgave her og koster da kr 300,- pluss porto/eksp.gebyr. Vi sender ukentlig ut bøker. For de som skal ut i turnus lønner det seg å være snar slik at den ligger trygt i lomma til oppstart :-)

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill