Turnuslegeboka_160
 

 
Du er her: Forside / Online bøker / Turnuslegeboka 2007 / Nervesystemet / Subarachnoidalblødning

Subarachnoidalblødning

av Sissel Reinlie — sist endret 20.07.2008 - 18:09
Perakutt innsettende intens hodepine, «lyn fra klar himmel», nakkestivhet, lysskyhet, bevissthetsreduksjon.

Klinisk undersøkelse
Ofte ingen nevrologiske utfall, evt. sees bevissthetsreduksjon, lammelser eller kramper.

Supplerende undersøkelser
• Generelle preoperative prøver, evt. mer omfattende screening ved usikker diagnose, f.eks. s-glukose, infeksjonsparametre, forgiftningsdiagnostikk. 
• Cerebral CT (ø.hjelp).
• Spinalpunksjon bare differensialdiagnostisk ved negativ CT. Innstikksblødning klarner ikke opp i løpet av 3 glass. Det er heller ingen xantokromi (gulfarging av CSF-viser seg etter ca 12t) 

Behandling

Videre behandling går ut på å klargjøre pasienten for operasjon. Konferer alltid ansvarlig nevrokirurgisk avdeling med tanke på snarest mulig overflytning. Overvåkningen går primært ut på å kupere uro, smerter, BT- og temperatur-stigningàredusere risikoen for reblødning. Vær også obs på gradvis innsettende beviss¬thetssløring som uttrykk for hydrocephalus. Sengeleie, ro og mørke tilstrebes. Pasienten skal ligge på intensivavdeling.

•     Behandle smerter (morfin, f.eks. 5-10 mg v/behov).
•     Kontrollere/senke blodtrykk (systolisk blodtrykk bør ikke overstige 140-150 mmHg). Liberal indikasjon for intubasjon.
•     Kontrollere/senke temperatur (bør ikke overstige 38,0°C):
– Klorpromazin: v/subaraknoidalblødning10-25 mg x 4 per os, evt. mindre doser intravenøst i tillegg virker perifert vasodilaterende og påvirker både blodtrykk og temperatur, i tillegg til å berolige pasienten.
•     Pasienten skal ha flatt sengeleie og absolutt ro i mørkt rom samt være fastende.
•     Cyclocapron 1g x 4
•     Etter overflytting til nevrokirurgisk enhet gjøres cerebral CT og angiografi for å påvise aneurisme/AV-malformasjon
•     Operasjon eller coiling snarest mulig for å hindre reblødning.

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill