Turnuslegeboka_160
 

 
Du er her: Forside / Online bøker / Turnuslegeboka 2007 / Mage/Tarm / Mekanisk ileus

Mekanisk ileus

av Lars Aabakken — sist endret 19.07.2008 - 21:16
Skyldes oftest adheranser eller hernier. Ellers sees mekanisk ileus postoperativt, ved malignitet, volvulus, alimentær obstruksjon (særlig hos ventrikkelreseserte pasienter), gallesteinsileus, invaginasjon (sjelden hos voksne, og som regel pga. polypp/cancer).

Anamnese
Tidligere abdominalkirurgi? Intervallsmerter, kortere intervaller jo høyere opp. evt. kontinuerlig smerte ved strangulasjon. Luftsmerter og bobling. Oppkast, etter hvert fekulent. Manglende luft/fæces-avgang.

Klinisk undersøkelse
Utspilt buk, evt. synlige dilaterte tarmslynger. Metalliske, klingende tarmlyder, økt under knipene. Tumores? obs. brokkporter!
Strangulasjon?
Viktig å utelukke pga. faren for gangren av tarmavsnitt. Sannsynliggjort ved rask påvirkning av allmenntilstand, konstante smerter og tiltagende ømhet. Oftere til stede ved inkarserert hernie, volvulus og invaginasjon. Sjeldnere ved adheranseileus og alimentær ileus.

Supplerende undersøkelser
• Hb, SR, Hv, gruppe/forlik, Na, K, Cl.
• Rtg. oversikt abdomen: Utspilte, stående tarmslynger, sammenfalne nedenfor stenosen, væskespeil med nivåforskjell.
• Rtg. tarmpassasje (m/gastrografin ved perforasjonsmistanke): Normalt overgang til colon på 1/2-4 timer. Hvis ikke passasje til colon på 12-16 timer: Sikker ileus. (Subileus løsner ofte av tarmpassasjeundersøkelsen!).
• Rtg. colon – kan av og til løse distale volvulustilstander.
• Rtg. thorax/EKG evt. preoperativt.
• EKG.

Behandling
• Overvåkning i intensivavdeling
• God intravenøs tilgang, rikelig væsketilførsel initialt, stor væskesekvestrering i tarm.
• Elektrolyttjustering
• Duodenalsonde, iallfall ved kvalme Videre opplegg i samarbeid med kirurg. Laparotomi er svært ofte nødvendig, men røntgenundersøkelser kan av og til løse problemet.

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill