Turnuslegeboka_160
 

 
Du er her: Forside / Online bøker / Turnuslegeboka 2007 / Endokrinologi / Osteoporose

Osteoporose

av Per Medbøe Thorsby — sist endret 20.07.2008 - 16:03
Lav benmineral masse (BMD) som resulterer i brudd skal mistenkes spesielt ved kompresjonsfrakturer i rygghvirvler, radiusfracturer eller hoftebrudd, spesielt etter lett til moderat traume.

Anamnese
Hyppige brudd, lav vekt, forandret kroppshøyde ( >2 cm), endringer i ryggens akser, langvarig kortison bruk.

Supplerende undersøkelser
• Røntgen av TH-L columna. Måling av ben mineral masse (spesialrøntgen), PTH, ionisert Ca++, 25OH vit-D, TSH, fT4.

Differensialdiagnoser
Maligne frakturer

Behandling
Dersom BMD har T score < -2,5 og pasienten har hatt osteoprostisk fraktur eller har høy risiko for dette. Vit-D og Ca++ tilskudd Bisfosfanater BMD bør måles etter 1 år for å se om behandlingen har effekt

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill