Turnuslegeboka_160
 

 
Du er her: Forside / Online bøker / Turnuslegeboka 2007 / Endokrinologi / Non-ketotisk hyperglykemisk syndrom

Non-ketotisk hyperglykemisk syndrom

av Per Medbøe Thorsby — sist endret 20.07.2008 - 15:52
Typisk ved type 2 diabetes mellitus hos eldre pasienter. Langt fra alle er komatøse. De aller fleste er hyperosmolale og dehydrerte, men med lite uttalt acidose. Høy mortalitet!

Anamnese
Eksaminer på utløsende faktorer (infarkt? infeksjoner? trombose?)

Supplerende undersøkelser
Glukose, elektrolytter, syre/base-status. (Bør følges hver 4. time). Ketonlegemer i urin.

Behandling
Væske.
0,9% NaCl (sjelden 0,45% NaCl). 1 liter/time, senere 500 ml/time – vurder klinikk og alder, risiko for lungeødem. Når blodglukose er 15 mmol/L gis isteden 5% glukose tilsatt hurtigvirkende insulin (20-30 IE/l)

Insulin
Hurtigvirkende insulin f.eks. 5-10 IE i.v. som bolusdose, deretter 2-8 IE /time (50 IE/500 ml 0,9% NaCl) avhengig av blodglukosesvaret. Insulinbehovet er ofte mindre enn ved ketoacidose, og det er viktig å unngå raskt fall i blodglukose.

Kalium
Når diuresen er sikret, kan 10-20 mmol kalium tilføres hver time (som KCl tilsatt NaCl-infusjonen.)

Tromboseprofylakse
Klexane 20 mg x 1 s.c. med mindre det foreligger kontraindikasjoner.

Antibiotika
Sikre bakteriologi først.

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill